Komoda & Amiga plus
Magazyn użytkowników komputerów Commodore

Najnowsze artykuły

Wacky Waste

Ten artykuł został opublikowany w numerze 1 magazynu Komoda & Amiga Plus. SEUCK, choć w zamyśle miał być środowiskiem przeznaczonym

The Vice Squad

Ten artykuł został opublikowany w numerze 1 magazynu Komoda & Amiga Plus. Powiem Wam, że wychodzące w obecnych, „nowożytnych” czasach

C64

Wacky Waste

Ten artykuł został opublikowany w numerze 1 magazynu Komoda & Amiga Plus.

The Vice Squad

Ten artykuł został opublikowany w numerze 1 magazynu Komoda & Amiga Plus.

AMIGA

Eye of the Beholder

Ten artykuł został opublikowany w numerze 10 magazynu Komoda & Amiga Plus.

Lemmings

Ten artykuł został opublikowany w numerze 4 magazynu Komoda & Amiga Plus.