Komoda & Amiga plus
Magazyn użytkowników komputerów Commodore

K&A Plus jest publikowane przez:
K&A Arkadiusz Kosiarski
NIP PL6262591695
ul. Felińskiego 23/1A
41-923 Bytom, POLSKA