Komoda & Amiga plus
Magazyn użytkowników komputerów Commodore

Issue 22

AMIGA

Internet like in the old days
SimCity
Emotiworld
Minky
Playing via cable
Amiga as a Linux terminal
The beauty of Amiga: gallery

VARIOUS

Fresh News
Talking heads
Johnny introduces
The story of the Eye of the Beholder
Retro Fusion
Play, girl!

K&A Plus jest publikowane przez:
K&A Arkadiusz Kosiarski
NIP PL6262591695
ul. Felińskiego 23/1A
41-923 Bytom, POLSKA