Koszyk

  • Dostawa 1 szt.

    PLN0
#str-info


#str-url
Komoda & Amiga plus
magazyn użytkowników komputerów Commodore
  • Polski
  • English
  • Tower of Rubble 64


    Gra „Tower of Rubble 64″ na C64/C128 na dyskietce 5.25” z naklejką i w oryginalnej kopercie. Gra została wydana jako coverdisk do #11 numeru naszego magazynu. Nośnikiem są nowe dyskietki wyprodukowane przez firmy Athana, IBM, Verbatim i Polaroid.