Koszyk

 • Dostawa 1 szt.

  PLN0
#str-info


#str-url
Komoda & Amiga plus
magazyn użytkowników komputerów Commodore
 • Polski
 • English
 • Komoda

  komoda-logo
  Komoda to nieistniejący już projekt, powołany do życia w maju 2010r przez Komka, a zamknięty w październiku 2014r. Pierwsze dwa numery, to od początku do końca dzieło założyciela, kolejne były już wypadkową prac rozrastającej się z czasem redakcji (KomodaTeam). Obecnie część z redaktorów zasiliła szeregi K&A Plus. Magazyn traktował głównie o grach stworzonych na C64, a większość treści stanowiły recenzje opisy i solucje. Od numeru trzeciego stałym uzupełnieniem jest mapa, do przynajmniej jednej z gier, opisanych w piśmie. Od piątego – kower dysk.

  Stronę z kopią archiwum Komody znajdziesz także pod TYM adresem.